பெங்களூரு வந்து, கோவா செல்வதற்காக விமான நிலையம் புறப்பட்ட இனிய நண்பர் நஜுமுதீன் அவரது மனைவி ,என் முகநூல் தோழி சுலேகா பானு ஆகியோருக்கு சுற்றுலா கையேடுகள் வழங்கி வழி அனுப்பியபோது கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களூரு வந்து, கோவா செல்வதற்காக விமான நிலையம் புறப்பட்ட இனிய நண்பர் நஜுமுதீன் அவரது மனைவி ,என் முகநூல் தோழி சுலேகா பானு ஆகியோருக்கு சுற்றுலா கையேடுகள் வழங்கி வழி அனுப்பியபோது கவிஞர் இரா .இரவி !  கருத்துகள்