பெங்களூரு தனியார் விடுதிகளின் வரவேற்பு அறையின் அருகே கலை அம்சம் மிக்க சிலைகள் விளக்குகள் வைத்து மலர் அலங்காரமும் செய்து வைத்துள்ளனர் . படம் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களூரு தனியார் விடுதிகளின் வரவேற்பு அறையின்  அருகே கலை அம்சம் மிக்க சிலைகள் விளக்குகள் வைத்து மலர் அலங்காரமும் செய்து வைத்துள்ளனர் . படம் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்