பெங்களூரு தமிழ்நாடு சுற்றுலா தகவல் மையத்தில் பிரியாவிடை


பெங்களூரு தமிழ்நாடு சுற்றுலா தகவல் மையத்தில் பிரியாவிடை ,சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரைக்கு பணியிடை மாற்றம் ,உடன் சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கு கழகத்தின் விற்பனை உதவியாளர் ,B.S.N.L.அலுவலர் திரு .தயாள் குமார் ,தொடர் வண்டி நிலைய கண்காணிப்பாளர் ( ஒய்வு )திரு .மணிமாறன்


கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்