சங்கம் வைத்து தமிழ்வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய மீனாட்சியம்மன் கோயில் தேர்களில் உள்ள அழகிய சிற்பங்கள் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ்வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றாகிய மீனாட்சியம்மன் கோயில்  தேர்களில் உள்ள  அழகிய சிற்பங்கள் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !
கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்