திருக்குறள் வழி வாழ்ந்த பொய் சொல்லா ,வ .சுப .மாணிக்கனார் !

திருக்குறள் வழி  வாழ்ந்த பொய் சொல்லா ,வ .சுப .மாணிக்கனார் !http://epaper.dinamalar.com/PUBLICATIONS/DM/MADHURAI/2017/05/12/ArticleHtmls/12052017006003.shtml?Mode=1

-- 

கருத்துகள்