அறிவிப்பு !

அறிவிப்பு !

 மதுரை மணியம்மை பள்ளியில் மராமத்து வேலை  நடைபெறுவதால் ,மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவை சார்பில்    28.5.2017  அன்று நடைபெற இருந்த கவியரங்கம் அடுத்த மாதத்திற்கு தள்ளி வைக்கப்பட்டது . கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்