படித்து நெகிழ்ந்தேன் ! கவிஞர் இரா .இரவி ! நன்றி ஆனந்த விகடன் !

படித்து நெகிழ்ந்தேன் ! கவிஞர் இரா .இரவி !
நன்றி ஆனந்த விகடன் !


கருத்துகள்