ஹைக்கூ நூற்றாண்டை முன்னிட்டு கவிஞர் இரா .இரவி எழுதிய ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஹைக்கூ கவிதைகள் படித்து மகிழுங்கள் !

ஹைக்கூ நூற்றாண்டை முன்னிட்டு கவிஞர் இரா .இரவி எழுதிய ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட ஹைக்கூ கவிதைகள் படித்து மகிழுங்கள் !கருத்துகள்