நான் கன்னட மக்களுக்கு எதிரானவன் அல்ல : கன்னட அமைப்புகளிடம் வருத்தம் தெரி...

கருத்துகள்