படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! 

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 

விட்டுக் கொடுத்ததால் 
பட்டினியில் 
நாய் !

ஏமாந்து இருந்தால் 
ஏமாற்றி விடும் 
மைய் அரசுப்பூனை !

நாய் இளைத்தால் 
கொண்டாட்டம் 
பூனைக்கு !

போதும் விலகு
பூனையே
பசியோடு நாய் !

பாலைத்  தராவிட்டால் 
நீயே இரையாவாய் 
நாயுக்கு !

கருத்துகள்