பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கம் எதிரில் உள்ள அல்சுர் ஏரி ! மதுரை திருமலை மன்னர் அரண்மனை போல மாரியம்மன் தெப்பக்குளம் போல எத்தனை முறை படம் எடுத்தாலும் சலிப்பதே இல்லை ! ப டங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கம் எதிரில் உள்ள அல்சுர் ஏரி ! மதுரை திருமலை மன்னர் அரண்மனை போல மாரியம்மன் தெப்பக்குளம் போல எத்தனை முறை படம் எடுத்தாலும் சலிப்பதே இல்லை ! ப டங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !
கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்