ஞாயிறு, 23 ஏப்ரல், 2017

பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கம் இருக்கும் சாலையில் அல்சுர் ஏரி எதிரில் உள்ள மலர்ச் செடிகள் விற்கும் கடை ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கம் இருக்கும் சாலையில் அல்சுர் ஏரி எதிரில் உள்ள மலர்ச் செடிகள் விற்கும் கடை ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

யாரோவாகிப் போன அவள் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

யாரோவாகிப் போன அவள் ! கவிஞர் இரா .இரவி ! உனக்காக  நான் எனக்காக நீ  உயிர் உள்ள வரை பிரியோம் ! உடல் இரண்டு உயிர் ஒன்...