திங்கள், 17 ஏப்ரல், 2017

அழகர் கோயில் செல்லும் வழியில் உள்ள பொய்கைக்கரைப்பட்டி பொய்கை வறண்டு உள்ளது.இப்போது தூர் வாரலாம் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

அழகர் கோயில் செல்லும் வழியில் உள்ள பொய்கைக்கரைப்பட்டி பொய்கை வறண்டு உள்ளது.இப்போது தூர் வாரலாம்    ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

யாரோவாகிப் போன அவள் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

யாரோவாகிப் போன அவள் ! கவிஞர் இரா .இரவி ! உனக்காக  நான் எனக்காக நீ  உயிர் உள்ள வரை பிரியோம் ! உடல் இரண்டு உயிர் ஒன்...