அழகர் கோயில் செல்லும் வழியில் உள்ள பொய்கைக்கரைப்பட்டி பொய்கை வறண்டு உள்ளது.இப்போது தூர் வாரலாம் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

அழகர் கோயில் செல்லும் வழியில் உள்ள பொய்கைக்கரைப்பட்டி பொய்கை வறண்டு உள்ளது.இப்போது தூர் வாரலாம்    ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்