ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

ரொட்டித் திருடனிடம் வீரம் 
கோடிகள் திருடனிடம் பயம் 
காவல்துறை !
கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்