தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் அவர்களுக்கு பெருங்கவிக்கோ வா.மு. சேதுராமன் அவர்கள் தான் எழுதிய சேது காப்பியம் ஏழு தொகுதிகள் பரிசளித்த போது எழுதியது l

மதுரை ஞான ஒளிவுபுரம் லயோலா தொழிற்பயிற்சி அரங்கத்தில் பாரதி தேசியப்பேரவை சார்பில் பெருங்கவிக்கோ வா.மு. சேதுராமன் அவர்கள் எழுதிய இயேசு அந்தாதி கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழாவில்  நூல் ஆய்வுரை நல்கிய தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் அவர்களுக்கு பெருங்கவிக்கோ வா.மு. சேதுராமன் அவர்கள் தான் எழுதிய சேது காப்பியம் ஏழு தொகுதிகள் பரிசளித்த போது எழுதியது.

கருத்துகள்