படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! 

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 


ஆணிற்குப் பெண் 
சளைத்தவள் அல்ல 
என்றே பறையடி !
----------------------
இக்கலை மட்டுமல்ல 
எக்கலையும்  வரும் 
எம் பெண்களுக்கு !
--------------------
மாற்றுங்கள் பெயரை 
தப்பாட்டம் அல்ல 
சரியாட்டம் !
-------------------
புது இராகம் 
இசைக்கும் 
புதுமைப்பெண்கள் !
---------------------
எந்த ஒலியும்
ஈடாகாது 
பறை ஒலிக்கு ! 

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்