மதுரை ஞான ஒளிவுபுரம் லயோலா தொழிற்பயிற்சி அரங்கத்தில் பாரதி தேசியப்பேரவை சார்பில் பெருங்கவிக்கோ வா.மு. சேதுராமன் அவர்கள் எழுதிய இயேசு அந்தாதி கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழா --

மதுரை ஞான ஒளிவுபுரம் லயோலா தொழிற்பயிற்சி அரங்கத்தில் பாரதி தேசியப்பேரவை சார்பில் பெருங்கவிக்கோ வா.மு. சேதுராமன் அவர்கள் எழுதிய இயேசு அந்தாதி கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழா.


-- 

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்