பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நடந்த கவியரங்கில் கவிஞர் இரா .இரவி கவிதை பாடினார்

பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நடந்த கவியரங்கில்
 கவிஞர் இரா  .இரவி கவிதை பாடினார் .கருத்துகள்