எழுத்தாளர் அசோகமித்திரன்...அவர்களின் மறைவு, இலக்கிய உலகில் ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு .ஆழ்ந்த இரங்கல் . கவிஞர் இரா .இரவி

எழுத்தாளர் அசோகமித்திரன்...அவர்களின் மறைவு, இலக்கிய உலகில் ஈடு செய்ய முடியாத இழப்பு .ஆழ்ந்த இரங்கல் .
கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்