பெங்களுருவில் மகிழுந்துவில், பேருந்துவில் செல்வது சிரமம் போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளது .மெட்ரோ தொடர் வண்டிப் பயணம் எளிது

பெங்களுருவில் மகிழுந்துவில், பேருந்துவில் செல்வது  சிரமம் போக்குவரத்து நெரிசல் உள்ளது .மெட்ரோ தொடர் வண்டிப் பயணம்  எளிது.விதான் சவுதா ,கப்பன் பூங்கா .மகாத்மா காந்தி  சாலை ,அல்சுர் செல்வது எளிது .  கட்டணமும் குறைவுதான்   . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !கருத்துகள்