பெங்களூருத் தமிழ்ப் பேரவை மாதாந்திரக் கூட்டம் சிறப்புரை எழுத்தாளர் ஜெயா வெங்கடராமன் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

பெங்களூருத் தமிழ்ப் பேரவை மாதாந்திரக் கூட்டம் சிறப்புரை எழுத்தாளர் ஜெயா வெங்கடராமன் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

கருத்துகள்