படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! 

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 

கன்றின் 
தாகம் தணிக்கும் 
பிஞ்சு !

குறிப்பறிந்து 
உதவிடும் 
உள்ளம் !

உயரம் குறைவு 
உள்ளம் 
உயர்வு !

விலங்காபிமானம்
உள்ள 
சிறுமி !

பள்ளி செல்லும் வழியில் 
பசுங்கன்றின் 
தாகம் தணிக்கிறாள் !

கருத்துகள்