படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! 

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 


அந்நியநாட்டான் காசாக்குறான் 
உள்நாட்டான் அலைகிறான் 
தண்ணீருக்கு !


தாகம் தணிக்கும்  
சிறு துளிகள் 
உயர்த்துளிகள் !


சொட்டுச் சொட்டாய் 
சொட்டது இங்கே 
அங்கே ?


கோடையால் வாடியவன்  
குழாய் நீரால் 
தாகம் தணிக்கிறான் !   


சில துளிகள் 
அருந்தாவிடில் 
வந்திடும் மயக்கம் !

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்