பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் கவிஞர் இரா .இரவியின்16 வது நூல் "வெளிச்ச விதைகள் "அறிமுகம் செய்யப்பட்டு, நூல் ஆசிரியருக்கு பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தலைவர் திரு தாமோதரன் அவர்கள் பொன்னாடைப் போர்த்தி பாராட்டினார்

பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் கவிஞர் இரா .இரவியின்16 வது நூல் "வெளிச்ச விதைகள் "அறிமுகம் செய்யப்பட்டு, நூல் ஆசிரியருக்கு பெங்களூருத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் தலைவர் திரு தாமோதரன் அவர்கள் பொன்னாடைப் போர்த்தி பாராட்டினார்.

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்