படித்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா .இரவி ! நடிகர் விவேக்படித்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா .இரவி !
நடிகர் விவேக் 


காளைக்காக அன்று வாடிவாசல் ! கழனிக்காக இன்று நெடுவாசல்! திறக்கட்டும் அரசின் இதயவாசல்! அதுவரை உழவனின் வாழ்வு ஊசல்

கருத்துகள்