இனிய நண்பர் நல்லாசிரியர் ஜான் பிளிக்ஸ் கென்னடி அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் . கவிஞர் இரா .இரவி !

இனிய நண்பர் நல்லாசிரியர் ஜான் பிளிக்ஸ் கென்னடி அவர்களுக்கு இனிய பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் . கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்