திருவள்ளுவர் மன்றத்தில் தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் சிறப்புரை வள்ளுவரும் வள்ளலாரும் படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

திருவள்ளுவர் மன்றத்தில் தமிழ்த் தேனீ இரா .மோகன் சிறப்புரை வள்ளுவரும் வள்ளலாரும்  படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்