வள்ளுவர் முதற்றே அறிவு ! கவிப்பேரசு வைரமுத்து ! நன்றி தினமணி நாளிதழ் !

வள்ளுவர் முதற்றே அறிவு !  கவிப்பேரசு வைரமுத்து ! நன்றி தினமணி நாளிதழ் !

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்