பெங்களூரு சுவரில் வரைந்துள்ள அழகிய ஓவியம் .படம் கவிஞர் இரா .இரவி .

பெங்களூரு சுவரில் வரைந்துள்ள அழகிய ஓவியம் .படம்  கவிஞர் இரா .இரவி .

கருத்துகள்