பெங்களூருவில் உள்ள உலகப் புகழ் ஓவியர் வாசுதேவ் அவர்களுடன் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களூருவில் உள்ள உலகப் புகழ் ஓவியர் வாசுதேவ் அவர்களுடன்  கவிஞர் இரா .இரவி !
கருத்துகள்