படமும் ஹைக்கூவும் கவிஞர் இரா .இரவி !
படமும் ஹைக்கூவும்
கவிஞர் இரா .இரவி !புறாக்களும் காகங்களும்
ஒன்றாக
மனிதர்கள் ?

கருத்துகள்