படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! 

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 

வேண்டாம் பாரபட்சம்
என்பதற்குத்தான் விழி மூடினார் 
நீதி தேவதைக்கு !

பாய்ந்தது 
கையூட்டு 
நீதி தேவதை வரை !

அநீதி 
நீதி தேவதைக்கே 
நிதியா  !
 
பணம் பாதாளம்  வரை பாயும் 
ஆனால் இன்றோ 
நீதி தேவதை வரை பாயும் !


நீதிக்காக உயிர் விட்ட 
மன்னன் வாழ்ந்த பூமியில் 
அநீதி !   

கருத்துகள்