படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 

ஊன்றுகோல் மட்டுமல்ல 
சிலநேரம் ஆயுதம் 
கைத்தடி !

ஆடி அடங்கி 
அமைதியாக 
தியானம் !

சொந்தம் இல்லை 
பந்தம் இல்லை 
கைத்தடியே  துணையாக !

முதுமை 
தந்தது 
ஞானம் !

வயது தடை இல்லை 
சாதிக்கலாம் 
எந்த வயதிலும் !

கருத்துகள்