படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

படம் உதவி பாவலர் புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் ! 


படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி ! 


பெயர் வைத்தது யாரோ ?
சரியான ஆட்டத்திற்கு 
தப்பாட்டம் என்று !

ஆணிற்குப் பெண் 
சளைத்தவள் அல்ல 
ஒலிக்கட்டும் பறை !

வேறு கருவி இல்லை 
இதற்கு இணை 
பறையிசை !

வெளிநாட்டவர்களும் 
வியந்துப் பார்க்கும் 
தப்பாட்டம் !

தரணியில் 
முதலிசை 
தமிழிசையே 

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்