வெள்ளி, 24 பிப்ரவரி, 2017

பெங்களூரு 8 வது அகில இந்திய கண்காட்சி ( அஞ்சல் தலைகள் ,நாணயங்கள் ,பணத் தாள்கள் ,அரிய பொருட்கள் கண்காட்சி } 24.2.2017 முதல் 26.2.2017 வரை இடம் மெஜஸ்டிக்யில் உள்ள பெல் விடுதி . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களூரு 8 வது அகில இந்திய கண்காட்சி ( அஞ்சல் தலைகள் ,நாணயங்கள் ,பணத் தாள்கள் ,அரிய பொருட்கள் கண்காட்சி } 24.2.2017 முதல் 26.2.2017 வரை இடம் மெஜஸ்டிக்யில்   உள்ள பெல் விடுதி .

படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

யாரோவாகிப் போன அவள் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

யாரோவாகிப் போன அவள் ! கவிஞர் இரா .இரவி ! உனக்காக  நான் எனக்காக நீ  உயிர் உள்ள வரை பிரியோம் ! உடல் இரண்டு உயிர் ஒன்...