சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் திருவள்ளுவருக்கு மரியாதை புனித மரியன்னை மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுடன் .உடன் முதுநிலைத் தமிழாசிரியர் முனைவர் சந்திரன் ,உதவி தலைமையாசிரியர் ,மற்றும் கவிஞர் இரா .இரவி .

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த  மதுரையில் திருவள்ளுவருக்கு  மரியாதை புனித மரியன்னை மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவர்களுடன் .உடன் முதுநிலைத் தமிழாசிரியர் முனைவர் சந்திரன் ,உதவி தலைமையாசிரியர் ,மற்றும் கவிஞர் இரா .இரவி .


கருத்துகள்