மதுரை வடக்கு மாசி வீதியில் உள்ள மணியம்மை பள்ளியில் நிலா குழந்தைகள் திருவிழா நடந்தது . படங்கள் இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் .

மதுரை வடக்கு மாசி வீதியில் உள்ள மணியம்மை  பள்ளியில் நிலா குழந்தைகள்  திருவிழா  நடந்தது . படங்கள் இனிய நண்பர் புகைப்படக் கலைஞர் ரெ .கார்த்திகேயன் .கருத்துகள்