பெங்களுருவில் உள்ள விதான் சவுதா .மதுரை திருமலை மன்னர் அரண்மனை போல எத்தனை முறை படம் எடுத்தாலும் சலிக்காத இடம் . படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களுருவில்  உள்ள விதான் சவுதா .மதுரை திருமலை மன்னர் அரண்மனை போல எத்தனை முறை படம் எடுத்தாலும் சலிக்காத இடம் .   படங்கள்  கவிஞர் இரா .இரவி !
கருத்துகள்