ஞாயிறு, 15 ஜனவரி, 2017

மதுரை இலக்கிய மன்றத்தின் தலைவர் அவனி மாடசாமி அவர்களிடம் மதிப்புரைக்காக இரா .இரவி படைப்புலகம் ,வெளிச்ச விதைகள் நூல்கள் வழங்கியபோது ,உடன் மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழக பேராசிரியர் சத்திய மூர்த்தி .

மதுரை இலக்கிய மன்றத்தின் தலைவர் அவனி மாடசாமி அவர்களிடம் மதிப்புரைக்காக இரா .இரவி படைப்புலகம் ,வெளிச்ச விதைகள் நூல்கள் வழங்கியபோது ,உடன் மதுரை காமராசர் பல்கலைக் கழக பேராசிரியர் சத்திய மூர்த்தி .

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

யாரோவாகிப் போன அவள் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

யாரோவாகிப் போன அவள் ! கவிஞர் இரா .இரவி ! உனக்காக  நான் எனக்காக நீ  உயிர் உள்ள வரை பிரியோம் ! உடல் இரண்டு உயிர் ஒன்...