எல்லோரின் உணர்வு

எல்லோரின் உணர்வு 
இவர்களுக்கு அவர்களே 
தேவலாம் !
கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்