சனி, 17 டிசம்பர், 2016

அவள் ஒரு இலக்கியம் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

அவள் ஒரு இலக்கியம் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

இலக்கியத்தில் எல்லாம் உண்டு அதுபோல 
அவளிடமும் எல்லாம் உண்டு !

இன்பம் நல்கிடுவாள் சில நேரம் 
துன்பமும் நல்கிடுவாள் !

இலக்கியம் படித்தால் இன்பம் 
என்னவளைப்  பார்த்தாலே இன்பம் !

இலக்கியம் பெயர் பெற்றுத் தரும் 
என்னவள் பெயரே இலக்கியம் !

காலத்தால் அழியாது இலக்கியம் 
கன்னியின் நினைவும் அழியாது !

எல்லோரும் படிக்கலாம் இலக்கியம்
என்னவள் நான் மட்டும் படிக்கும் இலக்கியம் !

பல திருப்பங்கள் உண்டு இலக்கியத்தில் 
பாவையிடமும் பல திருப்பங்கள் உண்டு !

நல்ல இலக்கை இயம்புவது இலக்கியம் 
நங்கை என்னை இலக்கை இயம்பிடுவாள் !  

இலக்கியத்தில்  சில இலக்கணங்கள்   உண்டு 
என்னவளுக்கும் சில இலக்கணங்கள்   உண்டு 

இலக்கியத்திற்கு வாங்கும் விலை உண்டு 
என்னவளுக்கு வாங்கிட விலை இல்லை !

இலக்கியம் படித்தால் நேரம் போவது தெரியாது
என்னவளை படித்தாலும் நேரம் போவது தெரியாது !

.
நன்றி

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

யாரோவாகிப் போன அவள் ! கவிஞர் இரா .இரவி !

யாரோவாகிப் போன அவள் ! கவிஞர் இரா .இரவி ! உனக்காக  நான் எனக்காக நீ  உயிர் உள்ள வரை பிரியோம் ! உடல் இரண்டு உயிர் ஒன்...