இனியநண்பர் ,இனிய நந்தவனம் மாத இதழ் ஆசிரியர் நந்தவனம் சந்திரசேகரின் நண்பர்கள் பெங்களூரு தன்னுரிமை மனமகிழ் மன்றத்தின் செயலர் திரு .இராஜசேகர் ,தலைவர் திரு .எட்வின் குமார் ஆகியோருக்கு மனதில் ஹைக்கூ நூல் வழங்கி வரவேற்ற போது .

இனியநண்பர் ,இனிய நந்தவனம் மாத இதழ் ஆசிரியர் நந்தவனம் சந்திரசேகரின் நண்பர்கள் பெங்களூரு தன்னுரிமை மனமகிழ் மன்றத்தின் செயலர் திரு .இராஜசேகர் ,தலைவர் திரு .எட்வின் குமார் ஆகியோருக்கு மனதில் ஹைக்கூ நூல்  வழங்கி வரவேற்ற போது .

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்