ஒத்தக்கடை அரசு தொடக்கப்பள்ளியில் நடந்த ஆசிரியர்கள் புத்துணர்வு முகாமில் கவிஞர் இரா .இரவி சிறப்புரையாற்றினார் .பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் மு .தென்னவன் அவர்கள் பாராட்டி நூல் பரிசளித்தார் .

ஒத்தக்கடை அரசு தொடக்கப்பள்ளியில் நடந்த ஆசிரியர்கள் புத்துணர்வு முகாமில் கவிஞர் இரா .இரவி சிறப்புரையாற்றினார் .பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் மு .தென்னவன் அவர்கள் பாராட்டி நூல் பரிசளித்தார் .


கருத்துகள்