படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

விழிகள் இரண்டு போதாது
வண்ண விளக்குகள் காண
பெங்களூரு !
படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்