பெங்களுருவில் கோயில் திருவிழாக்களில் பச்சை ஓலை பயன்படுத்துகின்றனர். சேதாரம் இல்லாமல் சோளக்கதிர் ,தேங்காய் போன்றவற்றில் அலங்காரம் செய்து பின் எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர் .படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

பெங்களுருவில் கோயில் திருவிழாக்களில் பச்சை ஓலை பயன்படுத்துகின்றனர். சேதாரம்  இல்லாமல் சோளக்கதிர் ,தேங்காய் போன்றவற்றில் அலங்காரம் செய்து பின் எடுத்து பயன்படுத்திக் கொள்கின்றனர் .படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்