முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப . அவர்கள் ராணி வார இதழில் எழுதி வரும் வித்தியாசமான ,அறிவார்ந்த கேள்வியும் நானே ... பதிலும் நானே ...படித்து மகிழுங்கள் .

முதன்மைச் செயலர் முதுமுனைவர் வெ .இறையன்பு இ .ஆ .ப . அவர்கள் ராணி வார இதழில் எழுதி வரும் வித்தியாசமான, அறிவார்ந்த "கேள்வியும் நானே ... பதிலும் நானே ..."படித்து மகிழுங்கள் .


கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்