படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !


அற்புதக் கலைகள் அழகிய சிலைகள் 
காண்போர் நிலையும் சிலைகள் 
பெங்களூரு !
படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்