முதன்மைச்செயலர் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு இ .ஆ .ப. அவர்கள் ராணி வார இதழில் எழுதி வரும் புதுமையான கேள்வியும்நானே பதிலும்நானே படித்து மகிழுங்கள் .

முதன்மைச்செயலர் முதுமுனைவர் வெ.இறையன்பு
 இ .ஆ .ப. அவர்கள் ராணி வார இதழில் எழுதி வரும் புதுமையான கேள்வியும்நானே  பதிலும்நானே படித்து மகிழுங்கள் .


கருத்துகள்