சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் இன்று 12.3.2016 மலர்ந்த மலர்கள் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !


இதயம் இதமாகும்
கவலை காணமல் போகும்
இயற்கையை ரசித்தால் !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையில் இன்று 12.3.2016 மலர்ந்த மலர்கள் !
படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !கருத்துகள்