இனிய நண்பர் முனைவர் கவிஞர் மா .தாமோதர கண்ணன் மின் அஞ்சல் வழி அனுப்பிய பாரதி ஹைக்கூ கவிதை இதழ் .

இனிய நண்பர் முனைவர்  கவிஞர் 

மா .தாமோதர  கண்ணன்   மின் அஞ்சல் வழி அனுப்பிய  பாரதி ஹைக்கூ கவிதை இதழ் .


‘‘ பாரதி அஞ்சல் அட்டை அய்க்கூ கவிதைகள் இதழ் ” தனிச்சுற்றுக்கு மட்டும் (சிற்றிதழ்)

அய்க்கூ கவிஞர்களுக்கு இந்த ஆண்டு (2016) மிகவும் முக்கியமான ஆண்டு ஏன் எனில் மகாகவிபாரதியார் அய்க்கூ கவிதைகள் தமிழில் முதன் முதலாக எழுதிக் காட்டி 100 ஆண்டுகள் ஆயின. நாம் அதைக் கொண்டாடும் வகையில் அஞ்சல் அட்டையில் 1 ரூபாய் விலையில் ‘‘ பாரதி  அஞ்சல் அட்டை அய்க்கூ கவிதைகள் இதழ் ” தனிச்சுற்றுக்கு மட்டும் (சிற்றிதழ்) தொடர்ந்து நடத்தலாம் என எண்ணியுள்ளேன். முதல் இதழ் தயராகிவிட்டது.விரைவில் உங்கள் முகவாியைத் தேடி இதழ் வரும். புதியவர்கள் தெளிவான முகவாிகள் தாருங்கள்.தங்கள் மேலான அறிவுரைகள் மற்றும் திறானாய்வுகளைத் தரலாம்.இத்துடன் மாதிாி இதழையும் இணைத்துள்ளேன். செல்பேசி  942663637
 

 

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்